Thư viện tài liệu
Người chưa thành niên phạm tội đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý
 Thực tế hiện nay nước ta cho thấ

Thực tế hiện nay nước ta cho thấy, thực trạng của tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện có chiều hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng cũng như chất lượng và mức độ phạm tội. Hành vi phạm tội của các đối tượng này không còn đơn giản do Người chưa thành niên phạm tội - Đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý bồng bột, thiếu suy nghĩ, mà đã có sự tính toán, chuẩn bị kỹ càng và khá tinh vi, thậm chí đã hình thành các băng nhóm tội phạm có tính nguy hiểm cao. Đứng trước thực trạng đó, xã hội, gia đình và nhà trường đã có nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ trên. Tuy nhiên, để đưa ra được một giải pháp đồng bộ, hiệu quả cho vấn đề này, trước hết phải xác định một cách khoa học. khách quan và đúng đắn về nguyên nhân cũng như đặc điểm tâm lý lưa tuổi của người chưa thành niên nói chung và người chưa thành nên phạm tội nói riêng.
Cuốn sách là công trình nghiên cứu sâu về tâm lý người chưa thanh niên phạm tội, vừa là sự chia sẻ, đồng cảm của nhóm tác giả với lớp trẻ, giúp các em có một môi trường sống, học tập và rèn luyện tốt cho sự hình thành và phát triển nhân cách cũng như hiểu biết về pháp luật, để các em có một hành trang vững chắc nhất khi bước vào cuộc sống

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(18/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: