Thư viện tài liệu
Những nội dung mới trong Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015
 Untitled 1

: Cuốn sách có hai phần: Phần I, gồm 21 bài nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn đã trực tiếp tham gia quá trình soạn thảo luật nhằm giới thiệu, phân tích những nội dung đổi mới lớn trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và ý nghĩa của sự đổi mới; phần II là so sánh toàn bộ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Cụ thể :

Phần I :Những nội dung mới trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015  

Tổng quan những nội dung lớn sửa đổi, bổ xung trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015- (PSG .TS. Nguyễn Hòa Bình)

Bảo đảm quyền con người , quyền công dân  - tư tưởng xuyên suốt trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015- ((PSG .TS. Nguyễn Hòa Bình)

Hệ thống những nguyễn tắc cơ bản của tố tụng hình sự việt nam theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2015- (SG.TSKH. Đào Trí Úc)

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và việc cụ thể hóa trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 - (TS. Trần Công Phàn)

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng , người có thẩm quyền tiến hành tố tụng- (PSG .TS. Nguyễn Ngọc Chí)

Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự- ( TS. Nguyễn Thị Thủy)

Người tham gia tố tụng - (PSG .TS. Hoàng Thị Minh Sơn)

Bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đương sự - (TS.LS. Phan Trung Hoài)

Chứng minh và chứng cứ- (GS.TS.Đỗ Ngọc Quang)

Vấn đề chứng cứ điên tử - (PGS.TS.Trần Văn Hòa)

Biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế -(PGS.TS.Nguyễn Thái Phúc)

Khởi tố vụ án hình sự - (TS.Nguyễn Hải Phong)

Điều tra vụ án hình sự - (TS.Triệu văn Đạt)

       Biện pháp điều tra tố tụng đăc biệt - (PGS.TS.Trần đình Nhã)

Xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm vụ án hình sự​   - (TS.Hoàng Anh Tuyên)

Giám đốc thẩm ,tái thẩm bản án , quyết định đã có hiệu lực pháp luật  - (PGS.TS.Trần Văn Độ)

Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên - (TS.Nguyễn Xuân Hà)

Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự- (ThS.Lại Thị Thu Hà)

Những nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nhằm đáp ứng những đổi mới trong Bộ luật hình sự năm 2015

 Phần II: So Sánh BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 và BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với cán bộ thực tiễn, những nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đại học và người quan tâm đến cải cách trong lĩnh vực tư pháp hình sự.
Cùng với đó, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc và những người quan tâm hiểu rõ hơn thẩm quyền quản lý hành chính tư pháp; tăng quyền, trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán; mở rộng diện người tham gia tố tụng; quy định rõ quyền hạn, nhiệm vụ của cấp trưởng, cấp phó các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra; điều chỉnh khái niệm chứng cứ, thu thập chứng cứ; xử lý chặt chẽ hơn về vật chứng…

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc ! 

 (10/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: