Thư viện tài liệu
Cẩm nang pháp luật dành cho Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân...
 Nhằm thể chế hóa các quan điểm l

Nhằm thể chế hóa các quan điểm lớn, tiến bộ của Đảng và Nhà nước ta về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về quyền tư pháp nhằm xây dựng nền tư pháp trong ạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, thời gian qua Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Nhân dân tối cao đã ban hành nhiều nghị quyết, văn bản về tổ chức, hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát Nhân dân như : Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/05/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao Hướng dẫn một số quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án, Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của tòa án, Quyết định 46/QĐ-VKSTC ngày 20/02/2017 Ban hành quy tắc ứng xử của kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của tòa án, Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 Ban hành quy chế công tác kiểm tra trong tòa án nhân dân…

Để phổ biến những quy định mới liên quan trong lĩnh vực trên mọi công dân, cuốn sách này ra đời với kết cấu như sau :

Phần I : Hỏi đáp về Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Phần II : Hỏi đáp về Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

Phần III : Hỏi đáp về Luật Luật sư

Phần IV : Hỏi đáp về Luật Trợ giúp pháp lý

Phần V : Văn bản mới nhất về tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân

Phần VI : Văn bản mới nhất về tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

Phần VII : Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao năm 2016 – 2017 – Hướng dẫn về gửi, nhận, trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện

Phần VIII : Văn bản của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vướng mắc về nghiệp vụ, về tố tụng hành chính, hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(4/11/2020)
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: