Thư viện tài liệu
Hỏi đáp pháp Luật về thu tiền sử dụng đất
 Untitled 1

: Cuốn sách Hỏi - đáp pháp luật về thu tiền sử dụng đất là sách thuộc tủ sách pháp luật phổ thông, được biên soạn theo cách đặt câu hỏi dựa vào các tình huống pháp luật và trả lời theo quy định của pháp luật, giúp độc giả hiểu, biết và tuân thủ các quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Sách gồm 103 câu hỏi và trả lời về thu tiền sử dụng đất. Để bảo đảm quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật trong từng lĩnh vực cụ thể.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(7/1/2021)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: