Thư viện tài liệu
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2016-2017
 Đảm bảo áp dụng thống nhất pháp

Đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử là nhiệm vụ hiến định – một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Toà án nhân dân tối cao. Năm 2016 và năm 2017, Toà án nhân dân tối cao đã ban hành 03 tập Giải đáp các vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn xét xử. Các nội dung giải đáp đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thảo luận và được đa số các thành viên nhất trí.

Nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và có hệ thống đến bạn đọc, đặc biệt là các thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật sư, cán bộ, công chức công tác tại Toà án nhân dân và những người làm công tác pháp luật, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã biên tập lại nội dung các tập Giải đáp, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề được giải đáp và phối hợp với Nhà xuất bản Thanh niên phát hành cuốn “Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2016-2017”.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: