Thư viện tài liệu
Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự năm 2015...
 Về tác giả

Về tác giả, cuốn sách do TS. Trần Văn Biên và TS. Đinh Thế Hưng đồng chủ biên. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nhóm tác giả giàu kinh nghiệm đến từ những trường đại học danh tiếng như Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cảnh sát nhân dân, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kiểm sát Hà Nội. Họ bao gồm TS. Nguyễn Ngọc Hải, TS. Nguyễn Thị Lan, TS. Phan Thanh Hà, TS. Lê Quang Thành, ThS. Nguyễn Thanh Tùng, ThS. Nguyễn Ngọc Mai, ThS. Lê Thị Hồng Xuân, ThS. Bùi Thị Hường, ThS. Lê Xuân Lục, ThS. Nguyễn Văn Thuyết, ThS. Lê Xuân Sang, ThS. Bùi Văn Nguyên,…

Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quy định tội phạm, xác định hình phạt với các tội phạm nhằm đấu tranh chống tội phạm, loại trừ mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội. Luật Hình sự bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội nào là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã ban hành Bộ luật hình sự năm 2015 thay thế cho Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), đồng thời Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết Nghị số 109/2015/QH13 về việc Thi hành Bộ luật hình sự. Theo đó, Bộ luật hình sự năm 2015 sẽ có hiệu từ 1 tháng 7 năm 2016.

Tuy nhiên, sau khi ra đời, Quốc hội nhận ra bộ luật này vẫn còn nhiều thiếu sót nên đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 vào ngày 20 tháng 6 năm 2017. Qua đó, bộ luật ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng được nhiều yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và hiện đại hóa ngày nay, cụ thể: Đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm; hạn chế áp dụng hình phạt tử hình; khắc phục tình trạng hình sự hoá quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm; quy định là tội phạm đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện; bảo vệ quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi người được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh…

Cuốn sách “Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017” không chỉ hữu ích đối với những ai đã và đang theo đuổi ngành Luật mà còn hỗ trợ cho mỗi công dân tìm hiểu và nhận thức được nghĩa vụ của mình. Hi vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cuốn sách này!

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(7/1/2021)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: