Thư viện tài liệu
Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm dùng trong xét xử các vụ án hình sự
 Ngày 02/6/2005

Ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược là “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp, theo hướng dẫn đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ; tiến tới thực hiện chế độ thi tuyển đối với một số chức danh”.

Nhiệm vụ trên đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công cuộc cải cách tư pháp, đó là phải xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp trong đó có Hội thẩm thực sự đủ về số lượng, mạnh về chất lượng nhằm phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, với đặc thù nghề nghiệp chuyên môn của mình, bên cạnh việc bản thân Hội thẩm phải tự mình không ngừng rèn luyện phẩm chất chính tị, đạo đưc nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác thì việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề cho Hội thẩm một cách chính thức là hết sức cần thiết.

Cuốn sách ra đời là một tài liệu tham khảo cho các Hội thẩm với nội dung chủ yếu tập trung phân tích những vấn đề pháp lý cơ bản về hình sự, tố tụng hình sự sau khi Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 được ban hành, cũng như kết quả trong việc tiếp tục tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự trong thời gian qua của các tác giả.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(13/11/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: